Plánované ukončenie II. etapy projektu/Aquapark, Reštaurácia