Najlepšie miesto pre uloženie financií

Využite príležitosť a staňte sa výhradným majiteľom časti komplexu s prístupom k všetkým službám.

Stabilný príjem

Očakávaný mesačný výnos z ubytovania
Komplexná správa a vyťažovanie apartmánu

Každý majiteľ apartmánu dostáva výnos – fixné percentá  z každého pobytu  na základe pravidelného mesačného reportu z vyťaženia jeho apartmánu. Momentálny predpoklad výnosu za apartmán je od 10 800 EUR / ročne Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné služby spojené s vyťažovaním a správou objektu.  V prípade vyťažovania cez našu spoločnosť, nie je táto služba dodatočne účtovaná.

Výhodná investícia

Nárast investovanej hodnoty o 10% ročne
Jedinečnosť a unikátnosť projektu a lokality

Nehnuteľnosti sú považované za najlepšie miesto uloženia finančných prostriedkov. A s prihliadnutím na lokalitu a charakter projektu, nepredpokladáme, že v blízkej budúcnosti vybuduje niekto umelé jazero a privátny aquapark, tak blízko historického Anglického parku. Všetky tieto parametre dávajú záruku, že hodnota bude rokmi rásť  na cene  priemerne o 10% ročne.  Naša spoločnosť v budúcnosti zabezpečí aj následný resell, čo urýchli bezproblémový predaj. Čiže váš výnos je nie len z ubytovania, ale aj z vlastníctva takéhoto apartmánu, lebo časom bude cena stúpať.

Benefity OWNERS CLUB TILIA

Bezplatné využitie apartmánu 21 dní ročne
Zadarmo permanentky a zľavy na služby

Členstvo v Owners Club Tilia. Každý majiteľ apartmánu, resp. určené osoby, pri obsadzovaní apartmánu našou spoločnosťou majú nárok  na stabilné benefity, a to:

 •  4 celoročné permanentky na vstup na pláž, 
 •  70% zľava do celoročného aquaparku, vrátane wellness, 
 •  21 dní ročne bezplatného využitia svojho objektu v mimosezóne, vrátane bezplatného upratania, dodania posteľnej bielizne a plážových uterákov. Podľa voľných kapacít aj v sezóne.  Na  tieto dni si môže majiteľ hlásiť pobyt 2 dni vopred pred nástupom kedykoľvek, ale nie na dlhšie ako 3 dni, ak je voľné. V týchto dňoch si majiteľ platí len upratovanie izby a služby s tým súvisiace, 
 • 15% zľavu na Gastro služby v celom areáli,
 • 15% zľavu na požičovňu športových potrieb /loďky, vodné bicykle a pod.

Predajná cena obsahuje cenu apartmánu vrátane kompletného vybavenia. Predajná cena platí len za podmienky podpisu Zmluvy o obsadzovaní, inak je cena vyššia o 60 tis. EUR. Show-Room je možný k nahliadnutiu v aktuálnom období v ubytovacom zariadení Gäceľ, Dolný Kubín. Súčasťou apartmánu je aj  majiteľský podiel na prislúchajúcom pozemku okolo objektu a vecné bremeno na používanie cesty a parkovísk pred objektom.  

Pre rezerváciu apartmánu sa podpisuje Rezervačná zmluva so zábezpekou 5 000 tis. EUR na nevyhnutný čas k príprave  Zmluvy o Budúcej kúpnej zmluve – bežný čas do jedného mesiaca, maximálne tri mesiace.  

Platba kúpnej ceny: 

 • Prvá platba vo výške 30 % z kúpnej ceny pri podpise Zmluvy o Budúcej kúpnej zmluve 
 • Druhá platba vo výške 30% z kúpnej ceny pri dokončení hrubej stavby (dokončená strecha a osadenie okien) 
 • Tretia platba vo výške 30% z kúpnej ceny po dokončení interiérových prác 
 • Štvrtá platba vo výške 10% z kúpnej ceny po kolaudácii objektu   

Zmluva o Budúcej kúpnej zmluve obsahuje: 

 • Grafické znázornenie apartmánu v rámci lokality 
 • Pôdorys vnútornej dispozície
 • Popis vnútorného vybavenia
 • Vzor Zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti a zriadenia vecných bremien
 • Územný plán s právoplatnosťou

Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti a zriadenia vecných bremien 
Zmluva o poskytnutí služieb 
Zmluva o nájme a vyťažovaní

Obsadzovanie i všetky aktivity a náklady s tým spojené, vykonáva správca objektu. Aktívne manažovanie cien  – flexibilná cenotvorba sa vykonáva aktívne pre maximalizovanie zisku majiteľov. 

Výnos z prenajímania apartmánov – majiteľ apartmánu získa percentá zo základného denného nájomného. Príjem neráta len z vlastného apartmánu, ale férovým prístupom ako pomer prenajímaných z celkového počtu jednej kategórie ubytovania.

O  areál je pravidelne starané. Kosenie, údržba ciest, osvetlenie, vodná plocha a dodávky elektrickej energie, za čo je poplatok 150 EUR/mesačne. Ak je objekt v správe a obsadzovaní ,poplatok sa neplatí.

Majiteľ má právo na 21 dní ročne bezplatného využitia svojho objektu  v mimosezónne alebo so súhlasom aj v sezóne podľa voľných kapacít. Mimo tieto termíny môže čerpať, ak sú objekty voľné, ale platí si náklady na upratanie objektu. Majiteľ si môže hlásiť pobyt 2 dni vopred kedykoľvek, ale nie na dlhšie ako 3 dni, ak je voľné.

 • 1 -krát mesačne dostáva majiteľ report zárobku jeho nehnuteľnosti mailovou komunikáciou
 • Majiteľovi je výnos vyplácaný každý kvartál k 15. dňu nasledujúceho mesiaca
 • Majiteľ znáša energie /elek. energiu, vodu, kanalizáciu/ na objekte, ktoré sú fakturované 1-krát štvrťročne
Máte záujem alebo otázky?
Neváhajte nás kontaktovať.