Najlepšie miesto pre uloženie financií

Využite príležitosť a staňte sa výhradným majiteľom časti komplexu s prístupom k všetkým službám.

Stabilný príjem

Očakávaný mesačný výnos z ubytovania 5 – 10%
Garantovaný výnos 5%
Komplexná správa a vyťažovanie apartmánu

Každý majiteľ apartmánu dostáva výnos – 70% z každého pobytu  na základe pravidelného mesačného reportu z vyťaženia jeho apartmánu. Momentálny predpoklad výnosu za apartmán je od 10 800 EUR / ročne Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné služby spojené s vyťažovaním a správou objektu.  V prípade vyťažovania cez našu spoločnosť, nie je táto služba dodatočne účtovaná.

Výhodná investícia

Nárast investovanej hodnoty o 10% ročne
Jedinečnosť a unikátnosť projektu a lokality

Nehnuteľnosti sú považované za najlepšie miesto uloženia finančných prostriedkov. A s prihliadnutím na lokalitu a charakter projektu, nepredpokladáme, že v blízkej budúcnosti vybuduje niekto umelé jazero a privátny aquapark, tak blízko historického Anglického parku. Všetky tieto parametre dávajú záruku, že hodnota bude rokmi rásť  na cene  priemerne o 10% ročne.  Naša spoločnosť v budúcnosti zabezpečí aj následný resell, čo urýchli bezproblémový predaj. Čiže váš výnos je nie len z ubytovania, ale aj z vlastníctva takéhoto apartmánu, lebo časom bude cena stúpať.

Benefity OWNERS CLUB TILIA

Bezplatné využitie apartmánu 21 dní ročne
Zadarmo permanentky a zľavy na služby

Členstvo v Owners Club Tilia. Každý majiteľ apartmánu, resp. určené osoby, pri obsadzovaní apartmánu našou spoločnosťou majú nárok  na stabilné benefity, a to:

 • štyri celoročné permanentky na vstup do areálu TiliaResort
 • nárok využiť svoj objekt 21 dní/ročne, a to v mimosezónne alebo so súhlasom aj v sezóne podľa voľných kapacít.  Majiteľ si v sezóne môže hlásiť pobyt 2 dni vopred, ale nie na dlhšie ako 3 dni
 • 10 % zľavu na Gastro služby v celom areáli
 • 20 % zľavu na požičovňu športových potrieb /loďky, vodné bicykle a pod.

Kúpna cena zahŕňa  apartmán vrátane kompletného vybavenia a platí len za podmienky podpisu zmluvy o nájme, inak je kúpna cena vyššia o 60 tis. EUR. Súčasťou apartmánu je aj  majiteľský podiel na zastavanom pozemku a vecné bremeno na používanie prístupovej cesty.  Show-Room je možný k nahliadnutiu v aktuálnom období v ubytovacom zariadení Kemp Tília Gäceľ, Dolný Kubín. 

Pre rezerváciu apartmánu sa podpisuje rezervačná zmluva so zábezpekou 10 tis. EUR, na nevyhnutný čas k príprave  zmluvy o budúcej  zmluve – bežný čas do jedného mesiaca.

Platba kúpnej ceny: 

Financovanie je možné platbou v hotovosti, prostredníctvom úveru a kombináciou týchto možnostíSplátkový kalendár je možné nastaviť:

 • Financovanie s odloženou splatnosťou 70/30
  •  I. splátka 70% kúpnej ceny pri podpise zmluvy
  • II. splátku 30% kúpnej ceny splatíte formou bezúročnej pôžičky, počas  prevádzky. Na krytie splátok si môžete zvoliť garantovaný výnos, ktorý Vám zaručí bezstarostné splácanie
 • Zrýchlené financovanie 80/20
  •  I. splátka 80% pri podpise zmluvy
  •  II. splátka 20% po kolaudácii apartmánu
 • Štandardné financovanie 30/30/30/10
  •  I. splátka 30% pri podpise zmluvy
  • II. splátka 30% pri dokončení hrubej stavby (dokončená strecha a osadené okná)
  •  III. splátka 30% pri dokončení interiéru
  •  IV. splátka 10% po kolaudácii apartmánu

Zmluvná dokumentácia: 

Zmluva o uzavretí budúcich zmlúv obsahuje: 

 • Geometrický plán
 • Grafické zobrazenie Apartmánového domu a  jeho umiestnenia v areáli
 • Pôdorys vnútornej dispozície Apartmánu a jeho umiestnenia v Apartmánovom dome
 • Popis Vnútorného vybavenia Apartmánu
 • Vzorové znenie Kúpnej zmluvy
 • Vzorové znenie Zmluvy o poskytovaní služieb

Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti a zmluva o zriadení vecných bremien 

Zmluva o poskytnutí služieb súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti

Zmluva o nájme 

Aktuálne zľavy: 

 • Množstevná zľava 5 – 7% z kúpnej ceny 
 • Zrýchlené financovanie 5% z kúpnej ceny
  • zľavy je možné kombinovať

Obsadzovanie i všetky aktivity a náklady s tým spojené, vykonáva správca objektu. Aktívne manažovanie cien  – flexibilná cenotvorba sa vykonáva aktívne pre maximalizovanie zisku majiteľov. 

Plávajúci výnos z prenajímania apartmánov – majiteľ apartmánu získa 70% základného denného nájomného. Príjem neráta len z vlastného apartmánu, ale férovým prístupom ako pomer prenajímaných z celkového počtu jednej kategórie ubytovania.

Garantovaný výnos  je vo výške 5% z Kúpnej ceny bez DPH

Správa rezortu zabezpečí pravidelnú starostlivosť o areál.  Kosenie, údržba ciest, osvetlenia a vodnej plochy a dodávku elektrickej energie, za čo je poplatok 170 EUR/mesačne. Ak je objekt v správe rezortu, poplatok nie je majiteľovi apartmánu účtovaný

Majiteľ má nárok využiť svoj objekt bezplatne 21 dní/ročne, a to v mimosezónne alebo so súhlasom aj v sezóne podľa voľných kapacít.  Majiteľ si v sezóne môže hlásiť pobyt 2 dni vopred, ale nie na dlhšie ako 3 dni.

Reporty a vyplácanie výnosu

 • report výnosov z prenájmu nehnuteľnosti zasielaný mesačne emailovou komunikáciou
 • výnosy vyplácané kvartálne za prislúchajúce obdobie k 15. dňu nasledujúceho mesiaca
 • mesačná fakturácia nákladov za dodávku médií:
 1. dodávka elektrickej energie
 2. dodávka tepla na vykurovanie
 3. dodávka studenej vody
 4. odvod odpadových vôd
Máte záujem alebo otázky?
Neváhajte nás kontaktovať.