„TILIA RESORT – Váš únik do prírody a luxusu“

Exkluzívne apartmány s termálnym aquaparkom na priezračnom jazerom

Ekologický rezort a
komplexnosť 2 svetov

Rôznorodosť, pestrosť a farebnosť rezortu sa dajú rozdeliť do 2 rôznych svetov, pričom navzájom sú prepojené a celkovo tvoria komplexnosť. Vodný prvok a prírodná harmónia vytvárajú z tohto jedinečného miesta skvost – Vodný klenot Oravy.  Náš koncept do vysokej miery podporuje trvalú udržateľnosť, a preto sme sa  vzhľadom na aktuálnu klimatickú a energetickú krízu zamerali na využitie obnoviteľných zdrojov.

V apríli 2024 zahajujeme realizáciu geotermálneho vrtu v hĺbke 2800 m. Geotermálna energia je jedným z najčistejších a najspoľahlivejších obnoviteľných zdrojov energie. Prirodzený zdroj termálnej minerálnej vody je zaujímavý z hľadiska energetického a taktiež aj z hľadiska svojho chemického zloženia vhodného pre rekreačno-rehabilitačné účely. Voda zo zdroja bude čerpaná a upravovaná tak, aby po jej energetickom využití mohla byť použitá priamo v termálnych minerálnych bazénoch, čo opäť rozšíri portfólio služieb rekreačného areálu.

Referencie našich klientov

FAQ

Projekt rieši rozšírenie existujúceho autokempingu Kemp Tília Gäceľ, len 2 km od Dolného Kubína, metropoly Dolnej Oravy. 

Adresa: Gäceľská cesta 2, 027 54 Oravská Poruba 

Máte možnosť navštíviť stavbu, rovnako je Vám k dispozícii vzorový apartmán. Po dohode sme Vám k dispozícii aj počas víkendov. V prípade záujmu nás kontaktujte. 

Email: info@tiliaresort.sk 
Tel.: +421 910 33 55 66

Termín odovzdania  uvádzame v zmluve o uzatvorení budúcich zmlúv, a to najneskôr do  31. 10. 2024. Po odovzdaní objektov je plánovaná skúšobná prevádzka pre majiteľov apartmánov.

Predpokladaný termín otvorenia  je stanovený na 3. kvartál 2024. 

Finálne zmluvy Vám pošleme elektronickou formou. Kontaktujte nás: 

Email: info@tiliaresort.sk 
Tel.: +421 910 33 55 66 

Áno, s developerom je možné osobné rokovanie ohľadom financovania. Kontaktujte nás a dohodnite si stretnutie. 

Email: info@tiliaresort.sk
Tel.: +421 910 33 55 66 

Apartmán je postavený „na kľúč“, to znamená, že kúpna cena zahŕňa zastavanú plochu, spoluvlastnícky podiel na spoločných priestoroch a zariadeniach a kompletné vybavenie apartmánu. Vašu nehnuteľnosť nadobudnete skolaudovanú a pripravenú na užívanie.

Financovanie je možné platbou v hotovosti, prostredníctvom úveru a kombináciou týchto možností. Splátkový kalendár je možné nastaviť štandardne (platby – záloha, 30%, 30%, 30% a 10%), resp. zrýchlene (platby – záloha, 80% a 20%).

 • Financovanie s odloženou splatnosťou
  •  I. splátka 70% pri podpise zmluvy
  • II. splátka 30% splatíte formou bezúročnej pôžičky, pričom splátky budú kryť Vaše garantované výnosy
 • Zrýchlené financovanie vďaka ktorému získate zľavu 5% z kúpnej ceny
  •  I. splátka 80% pri podpise zmluvy
  •  II. splátka 20% po kolaudácii apartmánu
 • Štandardné financovanie
  •  I. splátka 30% pri podpise zmluvy
  • II. splátka 30% pri dokončení hrubej stavby
  •  III. splátka 30% pri dokončení interiéru
  •  VI. Splátka 10% po kolaudácii apartmánu

Máte iné možnosti alebo návrh? Ozvite sa nám a spolu zvážime ďalšiu alternatívu.

Cenník apartmánov poskytujeme na vyžiadanie. 

Požiadavku zašlite na: info@tiliaresort.sk 

Aktuálne zľavy: 

 • Množstevná zľava 
 • Zrýchlené financovanie 
 • Zrýchlené financovanie 5% z kúpnej ceny
 • Kúpa 2 apartmánov 5% z kúpnej ceny
 • Kúpa 2 a viac apartmánov 7% z kúpnej ceny

Naša spoločnosť poskytuje komplexnú správu prenájmu apartmánov. 

Náklady na správu rezortu znáša v rámci zmluvy o nájme správca, t.z. TILIA RESORT.  Pokiaľ si majiteľ vyťažuje apartmán vo vlastnej réžii, hradí plnú sumu za správu rezortu, a to 170 EUR/mesačne.

Náklady za dodávku médií (studenej vody, odvod odpadových vôd, dodávku elektrickej energie,  dodávku tepla z geotermálneho vrtu) hradí majiteľ na základe skutočne nameraných hodnôt + suma za TV a internet – platí pre plávajúci výnos. Pri garantovanom výnose majiteľ apartmánu nehradí náklady spojené s réžiou rezortu a apartmánu. 

V prípade plávajúceho výnosu prináleží majiteľovi 70% z tržieb ubytovania. 

Pokiaľ si prenajímateľ zvolí 5% garantovaný výnos, ten sa bude počítať z kúpnej ceny apartmánu bez DPH. 

Pokiaľ s našou spoločnosťou uzatvoríte zmluvu o nájme, je našou povinnosťou uzatvoriť poistnú zmluvu do termínu uvedenia apartmánu do prevádzky. V opačnom prípade je poistenie Vašou povinnosťou.

Máte aj takú možnosť. V tomto prípade budete znášať náklady na správu rezortu vo výške 170€/mesiac (kosenie, odpratávanie snehu, údržba komunikácií, osvetlenia a pod.),  náklady na prevádzku apartmánu 95€/mesiac (vodné a stočné, elektrická energia, kúrenie – termálna energia, TV a internet)  údržbu apartmánu v prípade záujmu (podľa platného cenníka) a poistnú zmluvu. 

Aktuálny stav predaja nájdete tu: https://tiliaresort.sk/ponuka-apartmanov/

Po výbere konkrétneho podlažia, resp. apartmánu nájdete bližšie informácie k danému apartmánu.   

Výnos bude vyplácaný kvartálne, mesačne bude majiteľ informovaný elektronickou formou o vyťaženosti jeho apartmánu. 

V prípade plávajúceho výnosu sú predpokladané náklady 95 EUR/mesiac (vodné a stočné, elektrická energia, kúrenie – termálna energia, televízia internet). Ostatné náklady znáša Nájomca, to znamená naša správcovská spoločnosť. 

Zmluvu o nájme uzatvárame na neurčito. 

 • Celoročný aquapark a wellness 
 • Vonkajšie termálne bazény
 • Fitness 
 • Multifunkčné ihrisko  
 • Reštaurácia, kaviareň, bar, rýchle občerstvenie, pizzeria 
 • Jazero s plážou 
 • Workout zóna 
 • Detské ihrisko 
 • Squash 
 • Zimnú dráhu 
 • Bowling 
 • Golfové ihrisko 
 • Hotelový komplex 

Aktuálna vybavenosť ubytovacích, školiacich a reštauračných možností tvoria už teraz podmienky na organizovanie rekreačných pobytov, letných dovoleniek, firemných akcií a pod. počas celého roka. Areál kempu poskytuje priestor pre stanovanie, karavaning aj ubytovanie v apartmánoch.  

 • Pasívny príjem (plávajúci 5-10%/ garantovaný 5% výnos) 
 • Exkluzívny prístup do termálneho aquaparku
 • Exkluzívne vstupy na pláž a jazero  
 • Zľavy na využitie ďalších služieb v rezorte (gastro, atrakcie a pod.) 
 • Dovolenkové pobyty v luxusnom rezorte 
Máte záujem alebo otázky?
Neváhajte nás kontaktovať.