„TILIA RESORT – Váš únik do prírody a luxusu“

Exkluzívne apartmány s termálnym aquaparkom na priezračnom jazerom

Ekologický rezort a
komplexnosť dvoch svetov

Rôznorodosť, pestrosť a farebnosť rezortu sa dajú rozdeliť do dvoch rôznych svetov, pričom navzájom sú prepojené a celkovo tvoria komplexnosť. Vodný prvok a prírodná harmónia vytvárajú z tohto jedinečného miesta skvost – Vodný klenot Oravy.  Náš koncept do vysokej miery podporuje trvalú udržateľnosť, a preto sme sa  vzhľadom na aktuálnu klimatickú a energetickú krízu zamerali na využitie obnoviteľných zdrojov.

V apríli 2024 zahajujeme realizáciu geotermálneho vrtu v hĺbke 2800 m. Geotermálna energia je jedným z najčistejších a najspoľahlivejších obnoviteľných zdrojov energie. Prirodzený zdroj termálnej minerálnej vody je zaujímavý z hľadiska energetického a taktiež aj z hľadiska svojho chemického zloženia vhodného pre rekreačno-rehabilitačné účely. Voda zo zdroja bude čerpaná a upravovaná tak, aby po jej energetickom využití mohla byť použitá priamo v termálnych minerálnych bazénoch, čo opäť rozšíri portfólio služieb rekreačného areálu.

Referencie našich klientov

FAQ

Projekt rieši rozšírenie existujúceho autokempingu Kemp Tília Gäceľ, len 2 km od Dolného Kubína, metropoly Dolnej Oravy. 

Adresa: Gäceľská cesta 2, 027 54 Oravská Poruba 

Máte možnosť navštíviť stavbu, rovnako je Vám k dispozícii vzorový apartmán. Po dohode sme Vám k dispozícii aj počas víkendov. V prípade záujmu nás kontaktujte. 

Email: info@tiliaresort.sk 
Tel.: +421 910 33 55 66

Termín odovzdania  uvádzame v zmluve o uzatvorení budúcich zmlúv, a to najneskôr do  31. 12. 2024. Po odovzdaní objektov je plánovaná skúšobná prevádzka pre majiteľov apartmánov a následne otvorenie rezortu.

Predpokladaný termín otvorenia  je stanovený na 1. kvartál 2025. 

Finálne zmluvy Vám pošleme elektronickou formou. Kontaktujte nás: 

Email: info@tiliaresort.sk 
Tel.: +421 910 33 55 66 

Áno, s developerom je možné osobné stretnutie ohľadom financovania.  Kontaktujte nás a dohodnite si stretnutie. 

Email: info@tiliaresort.sk
Tel.: +421 910 33 55 66 

Apartmán je postavený „na kľúč“, to znamená, že kúpna cena zahŕňa zastavanú plochu, spoluvlastnícky podiel na spoločných priestoroch a zariadeniach a kompletné vybavenie apartmánu. Vašu nehnuteľnosť nadobudnete skolaudovanú a pripravenú na užívanie, resp. ubytovanie.

Financovanie je možné platbou v hotovosti, prostredníctvom úveru a kombináciou týchto možností. Splátkový kalendár je možné nastaviť:

 • Financovanie s odloženou splatnosťou 70/30
  •  I. splátka 70% kúpnej ceny pri podpise zmluvy
  • II. splátku 30% kúpnej ceny splatíte formou bezúročnej pôžičky, počas  prevádzky. Na krytie splátok si môžete zvoliť garantovaný výnos, ktorý Vám zaručí bezstarostné splácanie
 • Zrýchlené financovanie 80/20, vďaka ktorému získate zľavu 5% z kúpnej ceny
  •  I. splátka 80% pri podpise zmluvy
  •  II. splátka 20% po kolaudácii apartmánu
 • Štandardné financovanie
  •  I. splátka 30% pri podpise zmluvy
  • II. splátka 30% pri dokončení hrubej stavby (dokončená strecha a osadené okná)
  •  III. splátka 30% pri dokončení interiéru
  •  IV. splátka 10% po kolaudácii apartmánu

Máte iné možnosti alebo návrh? Ozvite sa nám a spolu zvážime ďalšiu alternatívu.

Cenník apartmánov poskytujeme na vyžiadanie. 

Požiadavku zašlite na: info@tiliaresort.sk 

Aktuálne zľavy: 

 • Množstevná zľava 5 – 7% z kúpnej ceny 
 • Zrýchlené financovanie 5% z kúpnej ceny
  • zľavy je možné kombinovať

Naša spoločnosť poskytuje komplexnú správu prenájmu apartmánov. 

Náklady na správu rezortu znáša v rámci zmluvy o nájme správca, t.z. TILIA RESORT.  Pokiaľ si majiteľ vyťažuje apartmán vo vlastnej réžii, hradí plnú sumu za správu rezortu, a to 170 EUR/mesačne.

Náklady za dodávku médií (studenej vody, odvod odpadových vôd, dodávku elektrickej energie,  dodávku tepla z geotermálneho vrtu) hradí majiteľ na základe skutočne nameraných hodnôt + suma za TV a internet – platí iba pre plávajúci výnos. Pri garantovanom výnose majiteľ apartmánu nehradí náklady spojené s réžiou rezortu a apartmánu. 

V prípade plávajúceho výnosu prináleží majiteľovi 70% z tržieb za ubytovanie. 

Pokiaľ si prenajímateľ zvolí garantovaný výnos,  bude mu po odovzdaní apartmánu vyplácaná suma 5% z kúpnej ceny bez DPH.

Pokiaľ bude váš apartmán v správe rezortu, je našou povinnosťou uzatvoriť poistnú zmluvu do termínu uvedenia apartmánu do prevádzky. V opačnom prípade je poistenie vašou povinnosťou.

Máte aj takú možnosť. V tomto prípade budete znášať náklady na správu rezortu vo výške 170€/mesiac (kosenie, odpratávanie snehu, údržba komunikácií, osvetlenia a pod.),  náklady na prevádzku apartmánu 80€/mesiac (vodné a stočné, elektrická energia, kúrenie – termálna energia, TV a internet)  údržbu apartmánu v prípade záujmu (podľa platného cenníka) a poistnú zmluvu. 

Aktuálny stav predaja nájdete tu: https://tiliaresort.sk/ponuka-apartmanov/

Po výbere konkrétneho podlažia, resp. apartmánu nájdete bližšie informácie k danému apartmánu.   

Výnos bude vyplácaný kvartálne, mesačne bude majiteľ informovaný elektronickou formou o vyťaženosti jeho apartmánu. 

V prípade plávajúceho výnosu sú predpokladané náklady 80 EUR/mesiac (vodné a stočné, elektrická energia, kúrenie – termálna energia, televízia internet). Ostatné náklady znáša nájomca, to znamená naša správcovská spoločnosť. 

Zmluvu o nájme uzatvárame na neurčito, pričom po  5. rokoch máte možnosť zmluvu bez dôvodu vypovedať.

 • Celoročný aquapark a wellness 
 • Vonkajšie termálne bazény
 • Fitness 
 • Multifunkčné ihrisko  
 • Reštaurácia, kaviareň, bar, rýchle občerstvenie, pizzeria 
 • Jazero s plážou 
 • Workout zóna 
 • Detské ihrisko 
 • Squash 
 • Zimnú dráhu 
 • Bowling 
 •  Golfové ihrisko 
 • Hotelový komplex 

Aktuálna vybavenosť ubytovacích, školiacich a reštauračných možností tvoria už teraz podmienky na organizovanie rekreačných pobytov, letných dovoleniek, firemných akcií a pod. počas celého roka. Areál kempu poskytuje priestor pre stanovanie, karavaning aj ubytovanie v apartmánoch.  

 • Pasívny príjem (plávajúci výnos 5-10%/ garantovaný  výnos 5% ) 
 • Exkluzívny celoročný prístup do termálneho aquaparku
 • Exkluzívne celoročné vstupy na pláž a jazero  
 • Zľavy na využitie ďalších služieb v rezorte (gastro, športové atrakcie a pod.) 
 • Dovolenkové pobyty v luxusnom rezorte 
Máte záujem alebo otázky?
Neváhajte nás kontaktovať.