Zahájenie predaja apartmánov/Vydanie stavebného povolenia