Plánované ukončenie I. etapy projektu/Hotelový komplex, Recepcia, Reštaurácia